Kancelaria Adwokacka
dr Dariusz Erwin Kotłowski
O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dr Dariusz Erwin Kotłowski działająca na rynku usług prawniczych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług zatrudnia pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe nabyte w kraju i za granicą. Ponadto Kancelaria na stałe współpracuje i zatrudnia ekspertów posiadających duży dorobek naukowy, oraz praktykę zawodową w zakresie różnych specjalizacji i dziedzin prawa, w tym: prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa upadłościowego (restrukturyzacyjnego), prawa podatkowego, prawa gospodarczego. Otrzymaliśmy pozytywną opinię w ramach procedury oceny Kancelarii w Ogólnopolskim Programie Akredytacyjnym "Wysoka Jakość Usług Prawnych". Zachęcamy do zapoznania się z recenzją.

W trakcie realizacji powierzonych spraw zapewniamy klientom kompleksową obsługę i reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i na wszystkich etapach postępowań, przed policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi i innymi organami szeroko pojętej administracji publicznej, jak również w postępowaniu wykonawczym i egzekucyjnym. Świadczone przez Kancelarię usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą na przestrzeni ostatnich 16 lat doceniło wiele instytucji i podmiotów audytowych, przyznając Kancelarii prestiżowe nagrody, wyróżnienia i certyfikaty potwierdzające wysoką jakość świadczonych usług.

Najcenniejszą nagrodą i impulsem do jeszcze większego zaangażowania i rozwoju dla właściciela Kancelarii, pracowników oraz współpracowników jest wypracowana na rynku usług prawniczych marka Kancelarii potwierdzona opiniami jej klientów.

Kancelaria stawia przede wszystkim na dobro Klienta starając się wyprzedzać czasowo ewentualne zdarzenia i skutki prawne jakie mogą nastąpić w przyszłości. Pracownicy nie ograniczają swego działania wyłącznie do godzin pracy Kancelarii, lecz dostosowują je do oczekiwań i potrzeb Klienta, jak również do specyfiki realizowanego zlecenia.

Zapraszam do współpracy
adwokat dr Dariusz Erwin Kotłowski

Zakres Specjalizacji

Kancelaria oferuje swoje usługi dla Klientów indywidualnych jak również podmiotów gospodarczych w zakresie:

prawa administracyjnego prawa cywilnego prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa gospodarczego prawa upadłościowego (restrukturyzacyjnego) prawa podatkowego prawa karnego prawa karnego skabowego

Kancelaria przygotowuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy, analizy, opinie prawne oraz ekspertyzy.

Certyfikaty i wydane książki
Publikacje
Monografie Rozdziały w książkach Artykuły Glosy Wywiady
 • D. Kotłowski (red. naukowy), A. Ablewicz, K. Sadowski, O. M. Piaskowska "Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c." Wolters Kluwer, Warszawa 2016
 • D. Kotłowski, A. Rutkowska, K. Sadowski (red. naukowy) O. M. Piaskowska (red. naukowy) "Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych", Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • D. Kotłowski, K. Sadowski „Prawo cywilne. Część ogólna. Zobowiązania.”, Kazusy, C. H. Beck, Warszawa 2013;
 • K. Sadowski, O. M. Piaskowska, D. Kotłowski „Metodyka pracy referendarza sądowego”, C. H. Beck, Warszawa 2012;
 • K. Sadowski. O. M. Piaskowska, D. Kotłowski „Metodyka pracy asystenta sędziego”, C. H. Beck, Warszawa 2011;
 • K. Sadowski. O. M. Piaskowska, D. Kotłowski „Asystent sędziego w sądzie powszechnym”, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka. D. Kotłowski, M. Mazuryk, K. Sadowski (red.), Warszawa 2014 r.
 • Komentarz do art. 27 [w:] Ustawa o województwie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, M. Czuryk, M. Karpiuk, M. Mazuryk (red.), Warszawa 2012;
 • Znaczenie i rola wybranych zasad Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej[w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Warszawa – Siedlce 2011.
 • Kilka uwag w zakresie praktycznego stosowania art. 50537 § 3 KPC, Monitor Prawniczy nr 23/2011 (z K. Sadowski, O. M. Piaskowską);
 • Tryb postępowania o wyłączenie referendarza sądowego od udziału w sprawie cywilnej, Przegląd Sądowy nr 7-8/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Postępowanie nakazowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 7-8/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Nowa grupa zawodowa?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 6/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Asystent sędziego referendarzem?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Obawy związane z transkrypcją protokołu, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Bierność sędziów społecznych, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 4/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Jak wzmocnić pozycję ustrojową sądownictwa?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Zasadność wprowadzenia okresowej oceny pracy sędziego jako pracownika wymiaru sprawiedliwości, Monitor Prawa Pracy, nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Elektroniczne postępowanie upominawcze, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Problematyka doręczania korespondencji sądowej, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 1/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Jaka forma dokumentu?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 12/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Kilka uwag o księgach wieczystych, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 11/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Czy opinie biegłych hamują postępowanie? Różne punkty widzenia, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Opłacanie pism procesowych przez pełnomocników zawodowych po zmianach, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 10/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Badanie właściwości miejscowej sądu z urzędu w świetle zmian wprowadzonych do art. 202 kpc, Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Sądy potrzebują dobrych menedżerów – opinia w sprawie „Skuteczny wymiar sprawiedliwości – działania MS na 500 dni”, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 9/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Uprawnienie referendarza sądowego do ustanowienia kuratora procesowego, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 7 - 8/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Kurator procesowy dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w postępowaniu cywilnym – osoba zapewniająca stronie prawo do obrony, czy figurant?, Monitor Prawniczy, nr 12/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Zmiany w doręczaniu i wnoszeniu pism w postępowaniu cywilnym, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Doskonalenie zawodowe – fakt czy fikcja?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 4/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Czas pracy referendarza sądowego i asystenta sędziego w sądzie powszechnym. Uwaga de lege lata i de lege ferenda, Monitor Prawa Pracy nr 4/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Szansa na nową jakość orzekania – opinia w zakresie wprowadzenia tzw. protokołu elektronicznego w postępowaniu cywilnym, Prawo Europejskie w Praktyce nr 3/2010 z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Skierowanie sprawy z postępowania nakazowego do postępowania upominawczego, Przegląd Prawa Handlowego nr 2/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Dopuszczalność zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wierzytelności znajdującej się w depozycie sądowym, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 1/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Wątpliwości interpretacyjne na tle praktycznego stosowania art. 108 § 1 kpc, Monitor Prawniczy nr 21/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Pozwany pozbawiony wolności w postępowaniu formularzowym – wnioski de lege lata oraz de lege ferenda, Monitor Prawniczy nr 6/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską).
 • Rozkład ciężaru dowodu w sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.11.2008 r., IV CSK 74/08, Glosa nr 3/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Oryginał wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jako podstawa do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 roku, sygn. III CZP 65/09, Monitor Prawniczy, nr 21/2010 (z K. Sadowskim, O.  M. Piaskowską);
 • Nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy w oparciu o wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego. Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. III CZP 101/07, Glosa, nr 3/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Co wolno referendarzowi sądowemu? Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 roku (sygn. III CZP 108/05), Prawo Europejskie w Praktyce, nr 6/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 roku (sygn. III CZP 146/07), Glosa, nr 4/2009 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską).
 • Tak urzędnicza pajęczyna oplata państwowe spółki, Gazeta Prawna 2013 r.
 • Premier odkręcił kurek z nagrodami, Gazeta Prawna 2013.
 • Uznaniowość organów a rzeczywistość, Gazeta Prawna 2013 r.
 • Nowa jakość kształcenia asystentów sędziów?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 2/2011 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską);
 • Jaka przyszłość dla asystentów sędziego?, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 6/2010 (z K. Sadowskim, O. M. Piaskowską).
Kontakt

Prosimy wypełnić formularz, aby się z nami skontaktować:

Kancelaria Adwokacka
dr Dariusz Erwin Kotłowski
ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa
Telefon: 22 632 19 60
Fax: 22 862 87 98
E-mail: sekretariat@adwkotlowski.pl

W sprawach pilnych proszę o kontakt
pod numerem: 662 422 012